Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor

Scrum in tenders

Een tegenstrijdigheid of juist niet?

Tenderen: erop of eronder. Winst of verlies. Weinig zaken in de bouw zijn zo zwart-wit als een tender. Bij winst is het hosanna, bij verlies is men teleurgesteld en zijn hoge tenderkosten gemaakt, die met de winsten van andere projecten weer goedgemaakt moeten worden. Hoe mooi zou het zijn als u door middel van andere aansturing en overlegvormen de tenderkosten kunt verlagen, zonder in te boeten op de kwaliteit van de tender?

Tenderkosten

Gedurende een tender wordt niets gebouwd. Men overlegt met elkaar, men tekent, men rekent en men schrijft: tenderkosten bestaan voornamelijk uit manuren. Het verlagen van de tenderkosten kan alleen door aan deze knop te draaien. Efficiënte overlegvormen, de goede discussie voeren, van elkaar weten wat belangrijk is (tenderstrategie) en waar we op dat moment mee bezig zijn, zijn hierin de bepalende factoren. Dit zijn dé ingrediënten waar wij met Scrum invloed op uitoefenen binnen tenders.

Scrum in tenders

Wij horen u denken: Scrum in tenders.. Past zo een IT-gedreven structuuroplossing bij een creatieve omgeving als een tender?

Wij geloven in het geval van tenders ook niet in de pure Scrummethodiek. Een afgeleide hiervan werkt daarentegen bijzonder goed. We hanteren slechts de facetten van Scrum die bijdragen aan de uiteindelijke beheersing van de uren, maar het creatieve brein niet in de weg staan. Noem het ‘Scrum-light’.

Bij Scrum-light focussen we met name op:

  • Het gesprek voeren over en verdelen van de werklast
  • Gestructureerde discussie over de inhoud van de op te leveren producten
  • Periodieke afstemming om elkaar op de hoogte te houden
  • Informeren over voortgang

Door hier voldoende aandacht aan te besteden en de focus op te leggen, ontstaat er een gemeenschappelijk beeld en focus in de gehele groep.

Wat levert het op?

  • Voorkomen van inefficiëntie door een komen en gaan van mensen. Op overlegniveau en dagniveau
  • Geen langdradige vergaderingen meer, met alleen de projectdirecteur aan het woord
  • Stuur op voortgang, niet op details
  • Motivatie
  • Integraliteit
  • Het gaat vaker in 1 keer goed

En uiteindelijk resulterend in een verlaging van de manuren en tenderkosten, zonder verlies van uiteindelijke kwaliteit.

En hoe zit het dan met die creativiteit? hoor ik u weer denken. Deze is er in dezelfde mate als in tenders zonder Scrum, echter brengen wij structuur aan in het creativiteitsproces. Wij hebben samen met klanten mogen ervaren dat het werkt en daadwerkelijk de tenderkosten verlaagt.

Sven Warmerdam

Sven Warmerdam

Senior organisatieontwikkelaar

Kristen Wokke

Kristen Wokke

Joost van Dijke

Joost van Dijke