Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor

Inzicht in de eigen Projectsamenwerking

Klik hier voor meer informatie en een gratis QuickScan

Slimmer meten van projectprestaties

Binnen je organisatie in de bouwbranche heb je ongetwijfeld ervaren dat het lastig is om projectprestaties eenduidig en snel aantoonbaar te krijgen. Vaak is de aanleiding een verzoek van de klant en is het aanleveren van eerder geleverde projectprestaties onderdeel van een aanbestedingsprocedure. Als er door projectleiders informatie wordt verzameld, dan is het nog maar de vraag of deze onderling te vergelijken is. En hoe zorg je er nu voor dat de tevredenheid van de klant of de onderlinge samenwerking om te zetten is in meetbare prestaties? Kortom, waarom is het toch zo lastig om deze informatie boven water te krijgen… of lijkt dat maar zo?

Bureau de Bont hanteert een proces dat bedrijven helpt om projectprestaties structureel te verzamelen, zodat je bij de volgende aanbesteding niet opnieuw met de handen in het haar hoeft te zitten.

Eerst een proces dan het meten

Hoe pak je zoiets aan? Onze visie in vier elementaire stappen.

Stap 1: Strategische aanpak

Voordat je begint met meten en/of het verzamelen van data, moet je jezelf afvragen of je wel heel duidelijk weet wat je wilt verzamelen en hoe je die informatie wilt en kunt gebruiken. Bouw aan eigenaarschap bij medewerkers, door ze te betrekken bij de ontwikkeling van relevante indicatoren. Maak bij het vaststellen van deze prestatie-indicatoren onderscheid tussen kwalitatieve (samenwerking) en kwantitatieve (aantal wijzigingen) indicatoren.

Stap 2: Genereren data

Als je weet wat je wilt meten, maak dat dan verder inzichtelijk door het opstellen van een meetplan. Meteen gaan meten lijkt makkelijk, maar toch is het verstandig om eerst uit te werken hoe de data moet worden gemeten, welke maatstaf en norm hierbij horen en welke registratietechniek wordt gebruikt. Dit schept duidelijkheid en verscherpt uw aanpak in het project.

Stap 3: Database

Tijdens de projectuitvoering verzamel je relevante data en slaat dit op in een database. Data uit projecten wordt hiermee op een centrale locatie verzameld, zodat onderlinge vergelijkingen en benchmarking mogelijk wordt.

Stap 4: Evalueer en stuur bij

Door het verzamelen en visualiseren van data tijdens de projectuitvoering krijg je tenslotte real-time informatie over de projectprestaties. Hierdoor is bijsturing direct mogelijk en je vergaart informatie die je relatie met de klant versterkt door hierover regelmatig van gedachten te wisselen.

Wij snappen natuurlijk dat een dergelijke methodiek niet van de een op de andere dag optimaal is geïmplementeerd. De volgende tips zijn dan ook essentieel bij een succesvolle verandering:

  1. Maak de beoogde verandering niet te groot: begin op basis van kleine verbetertrajecten en bouw op basis van leermomenten verder uit.
  2. Integreer prestatiemanagement in de projectuitvoering zodat het verzamelen van data integraal onderdeel uitmaakt van het kernproces.
  3. Betrek medewerkers actief in de ontwikkeling van het verzamelen van projectprestaties. Dit vergroot het inzicht en draagvlak bij de mensen die het moeten uitvoeren.

Dialoog over meetbare kwaliteitsdata

Wij denken natuurlijk graag met je mee op dit gebied. Zo hebben we niet alleen een proces ontwikkeld, maar onderhouden wij ook een dialoog met geïnteresseerden.

Op 24 september a.s. hebben we daarom een nieuwe bijeenkomst gepland, waarin we onze ervaringen graag met je delen. Wij nodigen je dan ook van harte uit om op ons kantoor te Amersfoort met ons mee te praten over deze belangrijke ontwikkeling binnen de bouwsector. Wil je je aanmelden voor de eerstvolgende bijeenkomst? Stuur een email met daarin je gegevens naar Warner Schumacher en wij houden je op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Warner Schumacher

Warner Schumacher

Organisatieontwikkelaar

Jetze Visser

Jetze Visser