Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor

Inzicht in de eigen Projectsamenwerking

Klik hier voor meer informatie en een gratis QuickScan

Teamreflectie als bouwsteen van het nieuwe Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Het kwaliteitskader in de gehandicaptenzorg is vernieuwd. De landelijke stuurgroep ‘Kwaliteitskader gehandicaptenzorg’ beschouwt systematische reflectie in de zorgteams nog steeds als een belangrijke pijler om de interne kwaliteit van zorg te verbeteren.

Systematische reflectie in de teams als kwaliteitseis is opvallend, maar logisch. Opvallend omdat teams geen doel op zich zijn, maar een middel dat kan bijdragen aan het leveren van goede kwaliteit. Om die reden is de keuze om teamreflectie in het kwaliteitskader op te nemen logisch. In de teams hebben de teamleden zicht op de zorg en voelen ze zich verantwoordelijk voor ‘hun cliënten’. Het team is de plek waar de PDCA wordt doorlopen en zowel van als met elkaar geleerd wordt.

Het doel van teamreflectie is primair interne kwaliteitsverbetering; de inzichten uit de reflectie stimuleren zorgprofessionals acties te ondernemen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Reflectie kan op basis van de landelijke thema’s zoals het borgen van veiligheid en het samenspel met het netwerk van de cliënt, maar ook voor zelfgekozen extra onderwerpen. Op basis van onze jarenlange ervaring met teamontwikkeling, weten wij dat een effectieve teamreflectie een uitdaging is. Vragen die bijvoorbeeld leven zijn:

  • Hoe ga je op een goede manier, los van de dagelijkse gang van zaken, echt met elkaar in gesprek over relevante thema’s?
  • Welke manier van reflecteren biedt ruimte aan de professionals maar maakt ook verbindingen met de waarden, doelen en kwaliteitscyclus van de organisatie?
  • Hoe kan je als organisatie zorgen voor een aanpak waarbij teams zich kunnen blijven ontwikkelen en met elkaar het beste eruit halen?

Teamreflectie bouwsteenDe teamontwikkeldialoog kan uitkomst bieden. Het is een theoretisch gefundeerde en in de praktijk bewezen aanpak die teams helpt van het ‘vinken naar het vonken’. In de gezamenlijke dialoog wordt elke deelnemer uitgedaagd zijn/haar mening te geven en door gebruik van bijvoorbeeld kleurbekenners, worden gerichte acties uitgezet om de ontwikkeling te stimuleren. De dialoog is opgebouwd uit 5 dimensies; teamvakmanschap, professionele ruimte, samenwerking en resultaatgerichtheid. Binnen iedere dimensie zitten verschillende onderwerpen, die in overleg met de organisatie op maat te maken zijn. De teamontwikkeldialoog richt zich op horizontale verantwoording, gedeeld eigenaarschap en levert een concreet teamplan op.

Enthousiasme en gedeeld eigenaarschap bij teamontwikkeldialoog

Deze interactieve werkvorm leidt tot veel enthousiasme omdat op een veilige en aantrekkelijke manier alle teamleden worden uitgedaagd hun mening te geven en een bijdrage te leveren aan het zetten van een stap voorwaarts met elkaar.

Voor meer informatie over de teamontwikkeldialoog kunt u contact opnemen met Oscar Schneider.

Oscar Schneider

Oscar Schneider

Directeur en Managing consultant