Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor

Inzicht in de eigen Projectsamenwerking

Klik hier voor meer informatie en een gratis QuickScan

Tijd voor een nieuwe bestuursstijl! Ook in de zorgsector?

Herman Wijffels noemt de Haagse ophef over de Ollongren-notitie (Pieter Omzigt, functie elders) een geluk bij een ongeluk, omdat die aanleiding geeft tot een noodzakelijk debat over welke bestuursstijl Nederland wil. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de klassieke bestuursstijl van command and control van bovenaf en een moderne open bestuursstijl, waarbij de regering zich voluit laat controleren door het parlement en dialoog mogelijk is.

Los van mijn persoonlijke mening dat dit onderscheid nogal zwart-wit is, noopt de zogenaamde Rutte-doctrine tot reflectie voor alle bestuurders in Nederland, inclusief de bestuurders van zorgorganisaties. Bestuurders van overheidsinstellingen dreigen het draagvlak in de samenleving kwijt te raken. Maar ook bestuurders van zorgorganisaties moeten hard werken voor steun en vertrouwen onder hun medewerkers. Immers veel zorgmedewerkers zijn wel trots op het werk dat zij doen, maar lang niet altijd trots op de organisatie waarbinnen zij dit doen.

Voor de overheid geldt dat de wijze waarop er wordt bestuurd niet soepel meeverandert met de manier waarop burgers in het leven staan. De samenleving ontwikkelt zich steeds meer naar een horizontale structuur, waarin de groep gezagsgetrouwe burgers krimpt en de groep  zelfredzame burgers juist sterk opkomt. Voor een beter contact met de burger zal het openbaar bestuur veel meer horizontaal georganiseerd worden.

Een vergelijk met het besturen van zorgorganisaties dringt zich op. Zijn zorgorganisaties voldoende horizontaal georganiseerd? In hoeverre mobiliseren de Raden van Bestuur het sociaal kapitaal van hun zorgmedewerkers? Hoe slagen zij erin om korte lijnen te houden en samenbindend te organiseren?

Ik zie zelf in ieder geval drie dimensies in de bestuursstijlen die zorgbestuurders kunnen inzetten. De eerste dimensie is de balans tussen richting geven en ruimte bieden. De tweede dimensie betreft de mate waarin zorgbestuurders hun tegenmacht organiseren. En de derde dimensie gaat over het evenwicht tussen stabiliteit en beheersing versus flexibiliteit en samenwerking.

Voor coalitiepartners in de Tweede Kamer geldt dat het eigen geluid niet gesmoord moet worden in het korset van het regeerakkoord. Zo geldt m.i. voor managers, verpleegkundige adviesraden, cliëntenraden en ondernemingsraden in de zorg dat zij goed hun eigen koers moeten bewaken en daarbij kritische tegenspraak geven aan hun zorgbestuurders.

In de landelijke politiek groeit ondertussen de overtuiging dat de volgende coalitie het over een andere boeg moet gooien: geen dichtgetimmerd regeerakkoord meer, maar een sterke ploeg bestuurders die op basis van wisselende meerderheden op zoek gaat naar breed gedragen ­oplossingen voor de grote maatschappelijke vraagstukken.

Wat dat betreft kan de politiek nog wat leren van de zorgbestuurders!

Oscar Schneider

Oscar Schneider

Directeur en Managing consultant