Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor

Inzicht in de eigen Projectsamenwerking

Klik hier voor meer informatie en een gratis QuickScan

Transitie naar VCA 2017/6.0 is gestart!

U zult het vast hebben gelezen of gehoord. We zijn nog niet klaar met de transitie naar de ISO 14001 en 9001:2015 normen en de volgende transitie staat alweer op u te wachten. Tenminste, als u in bezit bent van een VCA-certificaat voor uw veiligheidsmanagementsysteem.

Heeft u een VCA-systeem in werking? Dan heeft u gelukkig nog wel even de tijd om de noodzakelijke aanpassingen door te voeren. De VCA-certificaathouder SSVV heeft gesteld dat gecertificeerde bedrijven vanaf publicatie van de nieuwe norm (2 april 2018) nog 3 jaar en 6 maanden hebben voor de overgang naar het nieuwe certificaat. Bent u net begonnen met de invoering van het systeem? Dan kan dat nog tot 2 juli 2018 op basis van de vorige VCA-versie. Daarna kan een nieuw systeem alleen worden opgezet op basis van de 2017-versie. Uiteraard gelden ook hier uitzonderingen. Daarnaast zijn er wijzigingen met betrekking tot het certificatietraject, zoals het aantal projectbezoeken. Wij kunnen ons voorstellen dat dit verwarrend kan zijn en helpen u graag duidelijkheid te geven over de status van uw VCA-certificaat c.q. -systeem.

Op inhoudelijk gebied zijn natuurlijk diverse wijzigingen doorgevoerd. Sommige met weinig impact, sommige met meer! Hieronder naar ons inzicht de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe VCA:

  • Geen aansluiting op bijvoorbeeld de HLS-structuur van ISO 9001/14001 normen, ook al zijn hier goede oplossingen voor te vinden.
  • Meer aandacht voor positieve elementen in een managementsysteem (gaat niet alleen om identificatie van wat beter moet, maar het gaat nu ook om identificatie van zaken die goed lopen; immers, ook hiervan kun je leren en verbeteren).
  • Hoofdstuk milieuzorg is komen te vervallen.
  • De actualiteit van TRA’s wordt voortaan beoordeeld, minimaal moet één TRA aanwezig zijn die niet ouder is dan een jaar. Je moet dus zorgen voor periodieke opschoning en verbetering van bestaande TRA’s.
  • In VCA* moeten nu ook bijna VGM-ongevallen en VGM-incidenten gemeld worden. Tevens moet u deze meldingen onderzoeken en lering trekken uit deze ervaring.
  • Toolboxmeetings worden in afgeslankte vorm (minimaal 4x per jaar) opnieuw verplicht gesteld voor VCA*-systemen. Alle VCA-organisaties hebben nu de mogelijkheid om, mits correct onderbouwd, hiervan af te wijken en minimaal 50% van deze eis te realiseren.
  • Aanpassing van de RI&E-eisen. Dit moet je niet langer op basis van functies uitvoeren, maar op basis van alle gangbare operationele activiteiten. Tevens is een duidelijke koppeling met wet- en regelgeving van toepassing (relevant als je ook in het buitenland projecten uitvoert).
  • Het veiligheidspaspoort (groene boekje Deltalinqs) is komen te vervallen. Gegevens zijn digitaal in te zien via registratie in het Centraal Diploma Register.
  • Opstellen communicatieplan ten behoeve van de borging van communicatie zonder taalbelemmeringen.
  • VGM-projectplannen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar en deze moeten aantoonbaar besproken worden met eigen werknemers, alsook werknemers van onderaannemers.

Kortom, volop kansen om uw veiligheidsmanagementsysteem te actualiseren en te optimaliseren. Naar ons inzicht leiden de aanpassingen tot een pragmatischere opzet van het VCA-systeem. Uiteraard zijn bovenstaande wijzigingen niet volledig.

Benieuwd hoe wij uw organisatie kunnen helpen met de transitie naar de VCA 2017? Neem vrijblijvend contact op met Warner Schumacher, gecertificeerd MVK, om de mogelijkheden te bespreken.

Warner Schumacher

Warner Schumacher

Organisatieontwikkelaar