Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor

Inzicht in de eigen Projectsamenwerking

Klik hier voor meer informatie en een gratis QuickScan

Trebbe

Trebbe ervaart dat de projecten waar zij mee bezig zijn steeds complexer worden door de geïntegreerde contracten die ten grondslag liggen aan deze projecten. Hierdoor krijgt projectmanagement een steeds belangrijkere rol binnen de kenniscentra van Trebbe. Nieuwe wetgeving als de wet kwaliteitsborging en nieuwe versies van de ISO-normen maken een goede projectbeheersing nog belangrijker.

Probleem:

De invoering van de nieuwe versies van de ISO-normen (ISO9001:2015 & ISO140001:2015) waren voor Trebbe een goed moment om weer een kritisch naar het huidige kwaliteitsmanagementsysteem te kijken. Trebbe concludeerde hieruit dat het kwaliteitsmanagementsysteem niet voldoende meer aansloot bij de projectbeheersingseisen die Trebbe zelf stelt als mede de eisen die voortkomen uit geïntegreerde contracten, nieuwe versie van de ISO-normen en nieuwe wetgeving als de wet kwaliteitsborging.

Oplossing: 

Bureau de Bont heeft samen met Trebbe een projectmanagementapplicatie ontwikkelt waarin het projectenproces van Trebbe centraal staat. Dit proces bestaat uit een viertal fases namelijk:

  • Aanbieding
  • Ontwerp
  • Realisatie
  • Service

Waarbij elke fase bestaat uit het samenstellen van het team, het organiseren van een kick off, het invullen van het Project Management Plan (PMP) en een evaluatie. Het PMP vormt de rode draad voor alle projecten binnen Trebbe en draagt bij aan het expliciet maken van keuzes en borgen van afspraken.

Iedere medewerker kan inloggen in de projectmanagementapplicatie en ziet direct de projecten waarbij hij/zij betrokken is. De medewerker kan zien welke activiteiten behorende bij een bepaalde fase al zijn uitgevoerd en welke niet. Wanneer activiteiten zijn uitgevoerd worden deze door een vooraf vastgestelde fase-eigenaar afgevinkt, waardoor er inzicht is in de status en voortgang van de projecten.

Daarnaast zijn alle documenten die bijdragen aan de kwaliteitsborging van het project direct te openen via de applicatie en direct op te slaan in de juiste projectmap (b.v. kick-off formulieren, risico-lijsten en evaluatieformulieren). Dit zorgt ervoor dat medewerkers direct de juiste documenten kunnen vinden die ze nodig hebben voor het uitvoering van het project.

Deze projectmanagementapplicatie zorgt dus voor een kwaliteitsmanagementsysteem waarin de dagelijkse werkzaamheden, namelijk de projecten, centraal staan. Draagt bij aan de borging en verhoging van de kwaliteit van de projecten en het ondersteunt de medewerkers bij het beheerst uit kunnen voeren van hun projecten.

Onze opdrachtgever: 

Trebbe is een conceptuele dienstverlenende bouwer. Van planontwikkeling tot en met oplevering en meerjarig onderhoud. Van nieuwbouw tot renovatie in woningbouw en utiliteitsbouw. We werken aan resultaten die voldoen aan de verwachting van onze klanten. De kracht en ervaring van ruim een eeuw bouwhistorie gebruiken wij als fundament voor een toekomst waarin mensen, materialen en hun omgeving in balans zijn. We kijken voortdurend naar de wereld om ons heen en passen onze werkwijze daarop aan. Dat noemen wij bouwen met perspectief! (Bron: https://www.trebbe.nl/over-ons/)