Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor

Tussen Bureaucratie, Autonomie en Professionaliteit

Eigenlijk vinden we onszelf best professioneel. Sommigen iets meer en anderen iets minder. En natuurlijk kunnen we morgen nog professioneler worden en dat vinden we nog leuk ook. Maar natuurlijk zijn we nu al professioneel. Professioneel in onze projecten, professioneel met onze klanten en professioneel in ons vak.

Maar hoe professioneel is professioneel eigenlijk? En hoe ondersteun je een professional in het project? Immers, uit gesprekken is iedereen van mening dat een hogere professionaliteit tot een beter projectresultaat leidt.

Los van de verschillende definities, is iedereen het er wel over eens dat een professional iemand is die een serieus specialisme heeft en goed verbonden en gedreven met zijn of haar specialisme of vak bezig is. Daarnaast is een professional creatief in zijn of haar vak en kan in hoge mate zelfstandig (autonoom) handelen.

En hoe doen we dat dan samen? Hoe professioneel kunnen we samen zijn, ieder vanuit zijn of haar eigen vak, maar met een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het project?

Te zelfstandig leidt weer tot solistisch handelen, te veel voorschrijven leidt weer tot gebrek aan creatieve ruimte, en vooraf goed georganiseerd, gespecificeerd en met een goede bewaking, leidt weer tot bureaucratie.

Hoe stem je met elkaar af hoe we professioneel kunnen werken? Met eigen ruimte en vrijheid, zonder elkaar in de problemen te brengen. En hoe organiseren we een professioneel project met de juiste verificatie en validatie, zonder bureaucratisch te worden?

Het antwoord valt samen te vatten in: Tijd nemen en tijd investeren om de samenwerking af te stemmen. En dat is meer dan een heerlijke knuffelsessie waarin we elkaar vertellen hoe leuk en hoe aardig we elkaar aan het begin van het project vinden.

Het gaat erom met elkaar scherp te stellen hoe we samen professionaliteit inhoud geven. Met elkaar bespreken welke autonomie vanuit het projectbelang wenselijk is en welke onderlinge afstemming nodig is. En met elkaar werkwijzen bespreken waarbinnen iedereen zijn of haar eigen zelfstandigheid comfortabel en niet betuttelend kan uitvoeren.

Gedurende het project steeds weer “her-contracteren” of opnieuw bevestigen. Al dan niet in een gewijzigde vorm.

Collectief professionalisme is eigenlijk niets anders dan structureel met elkaar afstemmen hoe we samen de verantwoordelijkheid voor het project kunnen blijven dragen.

Dit voorkomt:

  • Bazig gedrag
  • Verzet tegen de werkwijze en afspraken
  • Hoog autonoom gedrag

Collectief professionalisme is dus van belang, anders halen we niet het maximale uit onszelf in het belang van het project!

Kortom: Het versterken van professionaliteit in projecten levert altijd waarde op.