Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor

Inzicht in de eigen Projectsamenwerking

Klik hier voor meer informatie en een gratis QuickScan

Verlies van kennis in projecten

In de praktijk van de bouw- en infrabranche merken wij dat faseovergangen binnen projecten een omslagpunt kunnen zijn in het slagen van een project. De uitdaging die wij zien tijdens een faseovergang is dat het personeel wijzigt in combinatie met een onvolledige vastlegging en overdracht van gemaakte keuzes en afspraken, wat kan leiden tot het verdwijnen van kennis uit het project. Het gevolg is dat er werkzaamheden worden uitgevoerd die rechtstreeks tegen de strategie en bijbehorende afspraken uit de vorige fase ingaan en bepaalde werkzaamheden opnieuw worden gedaan.

Oplossingen voor organisatievraagstukken gaan gepaard met aandacht voor de mens- en structuurkant. Binnen de bouw- en infrabranche zien wij al verschillende effectieve maatregelen op de menskant. Zo worden Project Start-Ups en Follow-Ups per fase georganiseerd om de strategie en het gedachtegoed van het project over te dragen aan het team van de volgende fase. Daardoor worden uitvoerders alvast meegenomen in de voorbereiding of heeft een ontwerpteam gevoel bij de beloftes die zijn gedaan door het tenderteam. Iedereen heeft zodoende hetzelfde beeld bij het project.

Maar hoe zorg je ervoor dat deze beloftes gedurende het hele project op de afgesproken manier worden waargemaakt? En hoe zorg je ervoor dat de ogenschijnlijk minder belangrijke tenderbeloftes toch worden meegenomen in de volgende fase? Kortom, wat voor structuur is nodig om de informatievoorziening gedurende het hele project betrouwbaar te houden en gelijk te laten lopen met de projectvoortgang?

Bureau de Bont heeft samen met een vooraanstaande aannemer een applicatie ontwikkeld om de projectafspraken en de bijbehorende informatievoorziening gedurende het hele project te structuren. Per fase in het project is vastgelegd welke documenten en in welke formats de informatie dienen te worden opgeslagen, waarbij rekening is gehouden met de informatiebehoefte van het volgende team in het project. Zodoende is inzichtelijk welke afspraken zijn gemaakt in iedere fase van het project en zijn de goede versies van de documenten voor iedereen toegankelijk binnen het project. Het onderhoudsteam heeft bijvoorbeeld precies inzichtelijk welke afspraken er voor service en onderhoud gedurende het hele project zijn gemaakt.

De applicatie is gestoeld op projectspecifieke informatie en zorgt voor betere projectbeheersingsmogelijkheden dan een simpele database. De informatievoorziening voldoet zodoende gedurende het hele project aan de projectmanagementprincipes van uw organisatie. Bovendien voorziet de applicatie in de behoefte van een handboek en kwaliteitssysteem.

Voor meer informatie over het samen ontwikkelen van een projectmanagementapplicatie aan uw bouw- of infraonderneming, kunt u contact opnemen met Warner Schumacher of Sjoerd van Loon.

Sjoerd van Loon

Sjoerd van Loon

Senior organisatieontwikkelaar

Warner Schumacher

Warner Schumacher

Organisatieontwikkelaar