Selecteer een pagina

Bureau de Bont: sterk in ontwikkeling!

Klik hier voor een nadere kennismaking met de organisatie

Aanjagen en implementeren van innovatie

Klik hier voor meer informatie over het versterken van de New Business & Marketing afdeling

Succesvol verwerven van opdrachten en contract

Lees hier meer over de leergang Accountmanagement in de zorg

Het ontwikkelen en implementeren van een projectmanagement applicatie

Klik hier voor meer informatie over de toekomst van kwaliteitsmanagement

Al onze trajecten zijn maatwerk, omdat geen organisatie hetzelfde is

En omdat ook geen mens hetzelfde is, stellen onze mensen zich aan u voor

Inzicht in de eigen Projectsamenwerking

Klik hier voor meer informatie en een gratis QuickScan

Wat leert het jaar 2019 ons over Bleeders in de bouw?

Na vijf succesvolle edities van de Masterclass ‘Voorkomen van Bleeders in de Bouw’ kunnen we stellen dat Bleeders niet op zichzelf staan. In 2018 hebben we deze Masterclass gezamenlijk met BDO Advisory/Risk Advisory Services ontwikkeld, omdat we beiden in de dagelijkse praktijk zagen hoe groot de consequenties kunnen zijn van financiële Bleeders in projecten. De Masterclass is opgezet met als doel Bleeders bespreekbaar te maken, patronen te herkennen en te leren van fouten. In een aantal modules, met thema’s als samenwerking met de klant, risicomanagement, het herkennen van weak signals en contractmanagement, gaan we met de deelnemers aan de slag om faalkosten in projecten te voorkomen.

Wat leert het jaar 2019 ons over Bleeders in de bouw? Hierbij delen we de drie belangrijkste conclusies:

1: Faalkosten kunnen nooit helemaal voorkomen worden, maar door alert te zijn, op tijd in actie te komen en gezamenlijk de juiste dingen te doen, is de schade wel te beperken

Want daar gaat het om bij het voorkomen van Bleeders: door de beperkte marges in de bouwsector zijn er veel winstgevende projecten nodig om de schade van één Bleeder goed te maken. Bovendien zorgen hoge faalkosten voor druk en spanning binnen projectteams en een afname van het werkplezier. Kortom zowel voor het bedrijf, het project en het individu is het van belang om Bleeders zoveel mogelijk te voorkomen. 

2: Neem de tijd in de voorbereiding (start daarom meteen na voorlopige gunning)

Je hebt maar één kans om de projectstructuur goed op te tuigen en dat is bij de start. Daarna is het project een rijdende trein die omzet moet draaien en de planning dient te halen. Projectstructuur is in te delen op 3 niveaus:

  • Strategisch: projectdoelstellingen, projectteamambities, persoonlijke ambities, etc.
  • Tactisch: projectmanagementplannen/deelmanagementplannen, KPI’s processen, organogram, systemen, procuratie, benodigde expertise van mensen, etc. 
  • Operationeel: werkinstructies, formats, workshops voor gebruik van de systemen, etc.

Belangrijk is om het inrichten van de projectstructuur breder in het team te beleggen dan alleen bij de procesmanager of kwaliteitsmanager, zodat het daadwerkelijk ook gaat leven. Voor het optuigen van een project wordt normaliter te weinig tijd genomen, begin daarom al na voorlopige gunning. Dat geeft minimaal 3 weken extra tijd om de projectstructuur goed op te tuigen. Bovendien zit de kennis uit de tender dan nog frisser in het hoofd.

3: In de projectenbranche bestaat het perfecte team niet

Een project start nooit met het perfecte team op volle sterkte. Dat is een gegeven, de vraag is hoe je hiermee omgaat en hoe je een succesvol team creëert. Denk hierbij aan het volgende:

  1. Creëer inzicht in het team. Zijn ze fit voor de job? Er zijn meerdere methodes om inzicht te verkrijgen: DISC, kernkwaliteitenspel, delen persoonlijk ambities, ervaringsniveau met contractvorm, etc.
  2. Schakel rugdekking in op posities die dun bezet zijn.
  3. Maak van de groep een team door te werken met gezamenlijke symbolen (projectlogo’s), teamdoelstellingen en momenten.
  4. Monitoring: houd de teamgeest in de gaten en bevraag actief hoe het team in de wedstrijd zit en zorg dat je op de hoogte bent van werk en privé. De teamspirit is ook af te leiden aan de opkomst bij gezamenlijke momenten (zoals borrels, barbecues en de vieringen van successen).

Benieuwd naar de andere inzichten en conclusies? In maart 2020 vindt een nieuwe editie van deze Masterclass plaats waarin we deze inzichten met elkaar gaan delen en doorleven. Bent u daarbij? Klik hier om u aan te melden.

Maaike Korenstra

Maaike Korenstra

Organisatieontwikkelaar